Vídeos

Recés d’Advent 2021

Recés de Pentecosta 2021

Recés de Pentecosta 2021

Conferència de Pentecosta 2021 – Pastoral de la Família – la Cisa

Conferència de Pentecosta 2021 – Pastoral de la Salut – la Cisa

Recés d’Advent 2020