Rectorologi

RECTORS DE LA PARRÒQUIA DE SANT CRISTÒFOL

Llista de rectors i ecònoms que a partir de 1841 han servit la parròquia:

‣ Mn. Jaume Maratona, ecònom, juliol 1841-1844

‣ Mn. Felip Masip, ecònom, 1844-1849

‣ Mn. Isidre Prims, 1r rector, 1849-1853

‣ Mn. Manuel Seda Riera, maig 1854 – març 1895

‣ Mn. Julià Casanovas Vilà, agost 1895 – novembre 1895

‣ Mn. Francesc Barnis Bros, novembre 1895-1897

‣ Mn. Josep Pla Badia, 1897-1900

‣ Mn. Jaume Terrats Tustó, abril 1900 – juliol 1904

‣ Mn. Josep Puig Moliné, desembre 1904-1916

‣ Mn. Salvador Barané Ribera, ecònom, 1916 – maig 1917

‣ Mn. Joan B. Martí Casas, maig 1917 – abril 1923

‣ Mn. Miquel Nicolau Faure, ecònom, maig 1923 – gener 1924

‣ Mn. Josep Paradeda Sala, febrer 1924 – juliol 1936 i març 1939 – gener 1948

‣ Mn. Manel Torrents Comas, febrer 1948 – desembre 1968

‣ Mn. Josep M. Mas Franch, març 1969 – agost 1971. Fill de Premià

‣ Mn. Felip Casañas i Guri, setembre 1971 – gener 1981

‣ Mn. Julià Maristany del Rayo, febrer 1981 – desembre 1990

‣ Mn. Jaume Castellví Masjuan, gener 1991 – setembre 2004

‣ Mn. Joan Miranda Pérez, setembre 2004 – setembre 2011

‣ Mn. Bernat Gimeno Capin, setembre 2011 – setembre 2018

‣ Mn. Pau Roger Codinahc, administrador, setembre 2018 – agost 2019

‣ Mn. Xavier Pich-Aguilera Roca, setembre 2019 –  ….

RECTORS DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA

Llista de rectors i vicaris que a partir de 1971 han servit la parròquia:

‣ Mn. Ferran Bueno Ferrer, vicari, 1971-1978

‣ Mn. Joan Josep Puig Ferran, vicari, 1978-1982

‣ Mn. Joan Rovira Rodríguez, 1982-1990

‣ Mn. Joan Guasch Montserrat, 1990-2009

‣ Mn. Xavier Pich-Aguilera Roca, 2009 –  2021

‣ Mn. Lluís Petit i Gralla, 2021 –  

‣ Mn. Germán Augusto Gómez Sarmiento, vicari, 2021 –