Formació d'infants

Les nostres parròquies oferim als infants de Premià de Mar la seva formació cristiana en tres àmbits: la catequesi d’infants, la iniciació a la pregària i l’educació en el lleure:

Catequesi d’infants

  • Catequesi de comunió

La Catequesi de nens/es de les dues parròquies de Sant Cristòfol i Santa maria es porta a terme en els espais de l’església de Sant Cristòfol. A partir dels 8 anys els reunim en petits grups, cadascun amb una catequista, per rebre la iniciació en la fe cristiana i les famílies ho recolzen. Durant dos cursos de formació catequètica, donem els temes a  través de la dinàmica del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya. Aquest curs tenim 76 infants, portats per 15 catequistes de les dues parròquies.

Comencem les sessions amb una pregària conjunta a l’església com una iniciació a la pregària i després és segueix la catequesi en les sales amb petits grups. Els infants amb els seus pares i catequistes comencen a participar també en l’Eucaristia dels diumenges, cada un a les seves parròquies, i al final del segon any participen per primera vegada del sagrament de la reconciliació i després del sagrament de l’eucaristia, fent la primera comunió.

Als pares també els oferim una sessió al trimestre, per donar eines que els ajudin en la formació cristiana que donaren a casa als seus fills.

Les inscripcions de la catequesi és fan a l’inici del curs, al mes de setembre.

Horari: els dilluns i dimarts de 17:30h a 18:45h

  • Catequesi de post-comunió

Una vegada que els nens i nenes han fet la primera comunió, a partir dels 10 anys, des de la parròquia us oferim la possibilitat de seguir el procés formatiu catequètic en cursos per edats i que conclourà amb el sagrament de la confirmació.  L’oferta d’enguany és la d’una estona de formació cristiana. Després també amb la participació en l’Eucaristia dominical els diumenges al matí en les dues parròquies.

Horari: dimarts i dimecres a les 17:30h

Pregària Familiar:

A part de la iniciació a la pregària que els infants rebin en la catequesi i a casa amb els pares, en la parròquia de Sant Cristòfol oferim un dia al mes una pregària dinàmica feta per famílies joves. Preguem junts pares i fills, de 3 a 8 anys, per ensenyar a viure la fe als nostres fills. Pregària oberta a tota la comunitat.

Horari: segon divendres de mes a les 18h (anul·lat en pandèmia)

Educació en el lleure 

El Centre d’Esplai Parròquia de Sant Cristòfol com una entitat educativa sense afany de lucre, oferim als infants i joves compartir el temps lliure amb altres companys, i gaudir d’una educació fonamentada en valors com la convivència, el respecte, l’esforç, l’apropament a la natura…

El centre d’esplai treballen amb voluntat de ser un servei  per a la comunitat més propera (famílies, escoles, parròquia…), d’acord amb els pares i mares, amb l’objectiu de formar infants i joves per aconseguir que creixin com a persones des d’una perspectiva integral que té en compte el compromís social amb l’entorn.

L’esplai es caracteritza per la relació educativa monitor-infant i per la capacitat de transmetre uns valors humans i evangèlics de manera lúdica. Alhora, la seva acció complementa l’educació que reben en la família i l’escola, oferint-los una alternativa positiva per ocupar el temps lliure.

A l’esplai oferim un marc privilegiat on infants, adolescents, joves, pares i mares, viuen una experiència de temps lliure amb sentit, educant-se i autoeducant-se a través de:

L’acció d’un equip d’educadors i animadors.

L’activitat: el joc, la descoberta, el treball, l’aventura…

La vida en grup i el sentit comunitari.

La convivència i el quotidià a l’esplai.

La implicació personal i la presa de responsabilitats.


El Centre d’Esplai es va fundar l’any 1973 amb l’acompanyament de la Parròquia de Sant Cristòfol de Premià de Mar de la qual en forma part. Som membre actiu federat del Moviment de Centres d’Esplai Cristians (MCEC).

Actualment el Centre dóna servei a més de 100 infants i joves d’edats compreses entre 4 i 18 anys, que es reparteixen en diferents grups d’edat, i amb un equip de 28 monitors i premonitors.

Les activitats que realitzem:

  • Curs d’esplai, les tardes dels dissabtes a les instal·lacions del centre (amb possibilitat d’allargar-se tot el dia o bé  el cap de setmana si es tracta d’una sortida o excursió). El punt de trobada és la Plaça de l’Ajuntament, just a tocar de les sales de Centre d’Esplai ubicades en les l’església de Sant Cristòfol.
  • Colònies d’estiu, durant deu dies del 21 al 30 de juliol en una casa de colònies de Catalunya.
  • Rutes per a grups d’adolescents i joves, en diferents èpoques de l’any.
  • Activitats obertes al poble: matinals infantils de Festa Major, activitats de Sant Jordi, participació en l’organització d’activitats del Premià Jove…
  • Xerrades formatives pels pares i educadors de l’esplai.

Si esteu interessats a portar els vostres fills i participar en algun d’aquests àmbits de formació, només heu de venir i presentar-vos en el grup el dia i l’hora que ho fem. Us esperem.

Horari: tots els dissabtes de 16:30h a les 18:30h

Ens podreu trobar a les xarxes socials: