Eucaristia

És el memorial de la mort i la resurrecció de Jesucrist. En aquest sagrament el pa i el vi es transformen en el cos i en la sang de Crist i per mitjà d’aquest aliment rebut en la comunió s’enforteix la vida cristiana dels fidels. Per a celebrar aquest àpat sagrat i festiu els cristians són convocats cada diumenge i cada festa a l’església.