Comissions

Litúrgia

S’encarrega de preparar el culte litúrgic de les dues parròquies, preparen les lectures, les reflexions, i també les pregàries.


Comunicació

Des del grup de Comunicació es centralitza tota la informació de la comunitat parroquial. Totes les comunicacions, butlletins (LOGOS) i les xarxes socials són gestionades per aquest grup de persones. També són els encarregats de redirigir les peticions/gestions que es demanen a través de les xarxes.


Permanent

Aquesta comissió s’encarrega de cursar tots els temes de gestió relacionats amb les parròquies. La seva capacitat executiva respon a les necessitats de resposta en un temps curt a les accions que s’han de dur a terme en la comunitat.