Les nostres parròquies a Premià de Mar

Sant Cristòfol

“La història de la parròquia de Sant Cristòfol de Premià de Mar comença amb la primera notícia documentada existent que fa referència a l’advocació de sant Cristòfol del veïnat de Mar i data del segle XVI, concretament del mes d’agost de l’any 1556.”

“En un decret del 24 de maig de 1798, del senyor vicari capitular, Dr. Jaume Roig, que porta la data en què, fent referència al permís ja concedit pel difunt bisbe, el renova i comissiona al senyor rector de Sant Pere de Premià de Dalt, senyor Josep Sobregrau, per tal que beneeixi la primera pedra de l’església que es construirà. Per tant, el 15 de desembre de 1798 es va posar la primera pedra de l’església del gremi de marina, o sigui, dels pescadors de Premià amb el patronatge de sant Cristòfol”.

Extracte del llibre de la història de la parròquia, d’en Xavier Martín Pay.

“Sant Cristòfol de Premià de Mar, una parròquia amb història”, d’en Xavier Martín Pay, amb pròleg d’en Mossèn Bernat Gimeno Capín. Uno editorial. ISBN 978-84-17487-63-8

Santa Maria

Santa Maria, la parròquia de línies actuals.

Una mica de història…

En els seus inicis el 22 d’octubre de 1962 la senyora Maria de la Asunción Masriera Cisa i el seu espòs Josep Maria Xivillé Alsina, van fer donació dels terrenys a toca del camí del mig, per construir nova església sota l’advocació de Maria Auxiliadora, per el feligresos dels carrers alts de Premià i per el barri Cotet. 

Però les primeres celebracions religioses es van fer a l’aire lliure en les placetes del barri Cotet, ja que els seus veïns demanaven poder-hi celebrar misses. “Una eucaristia de campanya d’inauguració el 15 d’agost, dia de l’Assumpció, presidida pel rector de Sant Cristòfol Mn. Manel Torrens i després amb diferents actes festius, va ésser la primera festa del barri”. Després es van dir misses en un petit local aranjat com petita capella situat també al Barri Santa Anna-Tio , i s’hi va va posar dues petites campanes que havia tingut el temple parroquial de Sant Cristòfol. El vicari Mn.  Ametller normalment era qui pujava a fer les misses. En la primera època es feien a les 13h en castellà. També es va engegar una campanya econòmica per a millorar i arreglar aquesta capella provisional i les escoles de Santa Maria que es volien construir. Tot plegat era l’inici del que seria la nova parròquia de Santa Maria.

En els anys 70 va ser el vicari Mn. Ferran Bueno quí va tenir cura, amb la col·laboració de tota la comunitat cristiana d’aquella primera església provisional. L’actual església de nova planta, construida en els terrenys cedits del camí del mig, va ser obra de l’arquitecte Germán Vidal Rebulles, i es va fundar el 23 de maig del 1982, beneint i inaugurant el nou temple parroquial pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Narcís Jubany i Arnau. 

Després el 20 d’octubre del 2001 vam beneir i inaugurar el Centre Parroquial pel Bisbe Auxiliar de la zona, Mons. Joan Carrera i Planas, obra de l’arquitecte David Barrera i Viladot.

Durant els anys han passat diversos rectors, Mn. Juan Josep Puig, Mn. Juan Rovira, Mn. Juan Guasch i Mn. Xavier Pich, i acompanyants des de mitjans dels anys 80 per el grup de Renovació carismàtica “Estrella del Mar”.

En aquest anys s’han dut a terme diverses obres, s’han fet els locals per poder dur a terme la formació d’adults, de joves i d’infants, la construcció d’un campanar, s’ha ballat el recinte, la construcció d’una rampa per l’accés de les famílies amb infants, de les persones amb mobilitat reduïda i de la gent gran, la il·luminació de tot el recinte.

Hem acondicionat la vivenda del Rector per fer una sala polivalent on es realitzen diverses activitats socials (dutxes, podologia i onada de fred per a persones sense llar, cine familiar, catequesis de joves, grup de guitarres, reunions, etc.).

Hem fet un encadellat de formigó per possibilitar la descarrega de camions (400 tones anuals). Al desembre de 2014 hem fet obres per ampliar i adequar de l’espai pel projecte de Distribució Solidaria d’Aliments (DISA PREMIÀ), compartim  aquest projecte amb Creu Roja, Església Evangèlica, i Càritas Premià per donar servei als dos pobles, Premià de Mar i Premià de Dalt.