Arxiu de l'autor: admin

Quaresma

La Quaresma és per els cristians un temps per unir-nos plenament a Déu. Temps per cercar a Déu i deixar espai al cor perquè Ell hi pugui fer estada.

Recordem com la nostra vida espiritual passa per tres fases, com la mateixa vida quotidiana.  Una primera fase és l’anomenada via purgativa, fer net, treure tot el que hi ha en nosaltres i no ens agrada. Una segona anomenada via il·luminativa, buscar a Déu, descobrir-lo i trobar-lo. Fins arribar a la tercera via unitiva, estar amb Ell, sentir-lo amb nosaltres i saber que estem units. La primera ens ajuda a netejar l’ambient, per tal de separar en nosaltres el que és important del que ens fa nosa, a l’hora de tenir la trobada amb Déu. 

Estem de visita pastoral

Què és una visita pastoral?
La Visita Pastoral es fa cada 10 anys, i ens ajuda als Bisbes, junt amb els Vicaris Episcopals, a trobar-nos amb les comunitats cristianes i amb les altres realitats eclesials i socials que col•laboren en el territori, amb la finalitat de animar, celebrar, proposar i acordar el full de ruta adequat per a cada comunitat cristiana, perquè tot hom pugui trobar el seu espai on renovar la seva adhesió personal amb el Crist.
La Visita Pastoral es una experiència d’església on les comunitats cristianes, les diverses vocacions i carismes, ens ajuda a trobar-nos amb el pastor de la diòcesi per pregar i caminar junts, per compartir l’experiència de fraternitat de les comunitats cristianes.

Com es prepara aquesta Visita Pastoral?
La Visita Pastoral a l’Arxiprestat de La Cisa la preparem amb la LECTIO DIVINA.
Lectio Divina
Els qui s’havien dispersat amb motiu de la persecució que va seguir a la mort d’Esteve, van arribar fins a Fenícia, Xipre i Antioquia, sense predicar la Paraula a ningú més que als jueus; tanmateix, n’hi havia alguns de Xipre i de Cirene que, en arribar a Antioquia, anunciaven també als grecs la bona nova de Jesús, el Senyor. I com que la mà del Senyor era amb ells, un gran nombre de persones van creure i es convertiren al Senyor.
Quan aquestes noves van arribar a oïda de l’església de Jerusalem, enviaren Bernabé a Antioquia. Tan bon punt Bernabé hi arribà i veié els fruits de la gràcia de Déu, se’n va alegrar i els encoratjava tots a mantenir-se fidels al Senyor amb cor decidit, ja que ell era un home bo i ple de l’Esperit Sant i de fe. Així molta gent fou guanyada per al Senyor.
Llavors Bernabé se’n va anar a Tars a buscar Saule; el va trobar i se l’endugué a Antioquia. Durant un any sencer van viure en aquella comunitat i instruïen molta gent. Fou a Antioquia on per primera vegada els deixebles van rebre el nom de «cristians». (Ac 11,19-26)
L’esquema de la lectio divina és aquest:
– Lectura del text (què diu el text en si mateix).
– Meditació (què ens diu el text bíblic a nosaltres)
– Oració (què diem nosaltres al Senyor com a resposta a la seva Paraula)
– Contemplació (quina conversió del pensament, del cor i de la vida ens demana el Senyor)
– Acció (la lectio divina no acaba el seu procés fins que no s’arriba a l’acció, que mou la vida del creient a convertir-se en do per als altres per la caritat).

Com és la Visita Pastoral al vostre Arxiprestat?
Volem incorporar els criteris de conversió pastoral que ens proposa el papa Francesc en el seu magisteri i, molt especialment en l’Exhortació Evangelii Gaudium:
– Com a experiència de fraternitat i de treball en equip amb els bisbes auxiliars, vindrà el Bisbe Antoni Vadell, i a la cloenda de la Visita Pastoral, vindrà el Cardenal.
– Volem que esdevingui una experiència sinodal, de caminar junts, de compartir reptes, necessitats i experiències pastorals, trobar sinergies per caminar cap a una pastoral de conjunt.
– Caldrà especificar com caminem junts en aquest canvi d’actituds que neix de l’encontre personal amb el Senyor de cada un dels cristians: de tu i de mi.
– Caldrà concretar i assumir compromisos concrets i avaluables en un futur proper, per aprofitar aquest kairos, temps de gràcia cap a una comunió fraterna de família, sentint-nos església diocesana, poble de Déu, pedres vives, guiats per l’Esperit Sant.