Sagraments

Els sagraments són signes eficaços de la gràcia, instituïts per Crist i confiats a l’Església. Amb ells se’ns dóna la vida divina (CEC1131).

Els set sagraments que Jesucrist ha instituït i ha confiat a l’Església són: El baptisme, la confirmació, l’eucaristia, la penitència, la unció dels malalts, l’orde sacerdotal i el matrimoni.

Entre aquests set sagraments, l’Eucaristia ocupa un lloc únic i primordial.

A més d’aquests set sagraments, l’Església celebra altres accions litúrgiques que s’anomenen sagramentals; per exemple les celebracions exequials o les benediccions.